ADOMÁNYOZÁS ››

Adományozás
 

Pénzadomány

kapcsolat

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan tud adományozni egyházunknak.

 

Bővebben...

Önkéntes munka
 

programok

Rendszeresen vagy alkalmanként ajándékba adnák a rászorulóknak idejüket, szaktudásukat és kitartásukat.
 

Bővebben...

1%
 

1% adomány

Adó egy százalékával segíthet, hogy segíthessünk.


 

Bővebben...

Tárgyi adomány

adományozás

Mind cégektől, mind magánszemélyektől szívesen veszünk át fölöslegessé vált, de használati értékkel bíró tárgyakat.
 

Bővebben...

Adományozás  

 

Van egy hely… ahol a támogatás mindenkié.

 

ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ MAGYARORSZÁG
Technikai szám : 0176
Adószám: 19657569-1-42
Adományszámla száma : 16200106-11580513-00000000

 


Fogjuk az elesettek kezét, hogy erőt és hitet adjunk az újrakezdéshez.

 

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Különféle krízishelyzetekbe jutott embereknek és családoknak adunk az újrakezdéshez támogatást. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem pénzbeli segélyezést folytatunk, hanem olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek révén a társadalomba való visszailleszkedést tesszük lehetővé. Mindezt az állami normák betartásával, de azt lelki támasz nyújtásával kiegészítve kapják a mi gondozottjaink.
 

Kik számíthatnak oltalomra az Üdvhadsereg magyarországi tartományánál?

Vannak férfiakat, nőket és családokat befogadó és támogató intézményeink is.  Ezekben az intézményekben bőrszínre, meggyőződésre vagy vallásra való tekintet nélkül bárki rászorulót ellátunk, aki megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a szociális törvény előír.
 

Milyen intézményekben ad az Üdvhadsereg támogatást?

Szinte valamennyi intézményünkben. Van azonban három olyan helyünk, ahol a támogatás kimondottan az újrakezdést segíti. Az Új Reménység Háza például egy férfiak számára nyitva álló hajléktalan szálló. A Fény Háza Anyaotthon egy olyan hely, ahová a családon belüli erőszak elszenvedői kerülnek be, s ahonnan ők, mint egy megfrissült „félcsalád” lépnek vissza a társadalomba. A Válaszút Háza nők számára épült rehabilitációs otthon. Reményünk szerint, gondozottjaink innen a „normális és normakövető” életbe jutnak támogatásunkkal.
 

Az Üdvhadsereg ad valami többet is mint az állami intézmények?

Mi Isten igéjét is táplálékul adjuk. Gondozottjaink közül sokan ráébrednek, hogy a támogatást nem az Üdvhadsereg, hanem a Teremtő adja nekik. Természetesen mi is hozzájárulunk a kiutak megtalálásához, de nem mi vagyunk a mindent megoldani tudó közösség. Örömmel nyújtjuk, amit nyújtunk és tisztában vagyunk a határokkal. Ön segítene-e határokat egyre szélesebbé tenni?
 

Hogyan segítheti az Üdvhadsereget, hogy sokaknak támogatást tudjon adni?


Pénzzel

Tárgyi adománnyal

Önkéntes munkával

 

Milyen projektünk fut most a cél érdekében?

Egyik komoly most futó projektünk a Gyöngyösi Reménység Házában kapott helyet. Itt olyan szociális szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek segítségével a társadalomba jól illeszkedhetnek be olyan gyermekek és fiatalok, akiknek erre támogatás nélkül nem lenne jó esélyük.

1%-al Ön is segíthet másokon!

 

1% adomány

Kérjük segítsen Ön is hogy segíthessünk a rászorultakon!
Megnézheti hogyan segítünk, vagy megtudhatja, hogy adhatja nekünk 1%-át!

 

újrakezdés

üdvhadsereg blogja

Történetünk

Az Üdvhadsereg története Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Booth, aki szilárdan hitte, hogy keresztyén szolgálatának szerves része a szociális igazságtalanság és nyomorúság ellen vívott harc. Fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült Királyságban. 1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth megtalálta Istentől rendelt küldetését. Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés katonai terminológiát és egyenruházatot használt a bűnnel szembeni hadviselésben. Mozgalmuk a társadalom megvetésével szembeszállva látványosan növekedett. Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött. Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.

Az üdvhadsereg története Magyarországon

Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg, elsőként Budapesten. A háborútól meggyötört és megcsonkított Magyarországon ekkor hatalmas volt a munkanélküliség, a nyomor, a kétségbeesés. Sok férfi keresett vigaszt az alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az öngyilkosságban. Nagy szükség volt tehát az Üdvhadsereg lélekmentő és nyomorenyhítő munkájára, amely hamarosan több városunkban is szárba szökkent és kivirágzott. Munkájuk nyomán 1945-ig szerte az országban harminc segítő központ jött létre, amelyekben lelki és testi nyomorra egyaránt gyógyírt kaphattak azok, akik segítséget kértek. Gyülekezetei és szociális intézményei számtalan szerencsétlen embernek nyújtottak vigaszt és segítséget a II. világháború évei alatt és után is. Mivel azonban az Üdvhadsereg a kommunista kormány alatt is aktívan folytatta evangelizációs munkáját, a politikai hatalom hamarosan nemkívánatosnak minősítette, minden vagyonától megfosztotta és 1949-ben betiltotta működését. Ám nem hiába imádkoztak és reménykedtek évtizedeken át: 1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta munkáját hazánkban. 1990-ben kezdte újra szociális tevékenységét a szervezet, mellyel egy időben a kormány visszaszolgáltatta az Üdvhadseregnek a Dobozi utcai férfiotthon épületét, amelyet 1920-as években építettek, hogy az elesetteknek otthont biztosítsanak. A svájci Üdvhadsereg felügyelte az újraszervezést és svájci lelkipásztorok is megérkeztek Budapestre. [nggallery id=2] Az első Üdvhadsereg gyülekezet a VI. kerületben, Bajnok u. 25. szám alatt jött létre, majd ezt követően újabbak a XVII. és a VIII. kerületekben is. 1994-ben az Üdvhadsereg bővítve szociális tevékenységét anyaotthont nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, majd három évvel később egy rehabilitációs női otthon is létrejött. 2001-ben új gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben, majd az első magyar tiszti iskola. 2006-ban Gyöngyösön is új gyülekezet jött létre. Napjainkra több száz támogató tagja van. Üdvhadsereg bemutatása Az Üdvhadsereg Magyarországon - Papp Vilmos Személyes életút-Ungár AladárÜH történetében

Alapelveink

Mi van a középpontban Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlanok. Az egyén teljes egyéniségét figyelembe vevő támogatást nyújtunk az egészséges életvitel kialakításában, és ez irányú törekvéseinek minden lehetséges fórumon hangot adunk. Elősegítjük, hogy az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljenek. Bátorítjuk őket, hogy Jézus Krisztusba vessék hitüket, és vele éljenek elkötelezett életet. Hogyan működünk, mint szervezet Látható része vagyunk a keresztyén egyháznak. Hatókörünk túllép az egyházi helyszíneken. Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül. A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket felelősségteljesen és hatékonyan használjuk fel. Hol és hogyan kötelezzük el magunkat A jóért harcolunk. Mindenkor kiállunk a keresztyén értékek mellett. Óvjuk környezetünket, mert a természetet Isten teremtményének tartjuk. A magyarországi Üdvhadsereg a nemzetközi Üdvhadsereg része. Részt veszünk abban a küzdelemben, amelyet az Üdvhadsereg a világban uralkodó egyensúlytalanságból fakadó nyomor ellen folytat. A szociális problémák helyi, regionális és nemzeti szinten történő megoldásában megbízható partnere vagyunk a nyilvánosságnak. Hogyan viszonyulunk egymáshoz Sokféle módon teljesítjük küldetésünket. Ebben egymást támogatjuk és nagyrabecsülésünket ki is fejezzük. Az erősségeket és gyengeségeket, az örömöt és a szomorúságot az élet részének tekintjük. Mindenkit bátorító és értelmet teremtő közösségbe hívunk. Óvjuk egészségünket: saját és embertársaink testi, szellemi és lelki épségét.