ADOMÁNYOZÁS ››

Szivárványos út bábokkal


2014-02-26 18:25:01

Misszió a gyermekek nyelvén

Vasárnap ismét életre keltek a bábok,  a  „A rosszat jóval győzd meg” című bábdarabban, egy pótkarácsonyi alkalmon, gyülekezetünkben.  Az Üdvhadsereg  Szivárvány bábcsoportja immár nyolcadik éve szolgál a gyermekek felé a karácsonyi és a húsvéti időszakban. Mivel gyülekezetünk a VIII. kerületben van, ebben a karácsonyi időszakban főként a VIII-IX kerületi iskolákban, óvodában, Budapesti és vidéki gyülekezetekbe vittük a gyermekeknek és velük együtt résztvevő pedagógusoknak és a szülőknek, a karácsony igazi üzenetét, az evangéliumot. Az előadásokat minden esetben térítésmentesen vállaltuk, és az Országjáró Palánta Bábmisszió, és Üdvhadsereg felajánlásával ingyenesen tudtunk minden kisgyermeknek egy a darab főbb gondolatait újragondoló foglalkoztató füzetet, és egy CD-t ajándékozni, melyen újra hallgathatták a bábdarab hanganyagát.

DSCN0361 másolata

Nemrégiben egy családnál voltunk látogatóban, ahol vacsora után a gyermekek székekből állítottak össze egy bábparaván, és kis plüssjátékaikkal előadták nekünk az egész bábelőadást. Szüleik elmondták, hogy szinte mindennap meghallgatják, és eljátsszák a darabot. Biztos vagyok abban, hogy nem csak ebben a családban, hanem még sok-sok otthonban hangzik, akár nap, mint nap az evangélium ez által a misszió által. Dicsőség ezért az Úrnak!

Hálásak vagyunk Istennek ezért a szolgálatért, amelyben mi magunk is sok áldást kapunk. Nagy öröm számunkra látni a csillogó gyermekszemeket, ahogyan együtt élnek a darabbal, ahogyan boldogan táncolnak és énekelnek velünk, ahogyan megérzik Isten szeretetét.  Tizennyolc bábelőadásunk volt, ebben az időszakban, ahol kb. kétezer kisgyermek vett részt. Hisszük, hogy ez a szolgálat, hosszú távon egész nemzetünkre hatással lesz, mivel az országban még számos bábcsoport munkálkodik.  „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”, mondja a Biblia a Példabeszédek 22.6-ban. Ezek a bábelőadások a gyermekek nyelvén, a gyermekek szívéhez szólnak, és beszélnek az Úr Jézus megváltásáról, és az örök életről, amellett, hogy keresztény erkölcsi értékeket tanítanak. Ha az a több ezer gyermek, aki látta ezt a bábdarabot az elmúlt időszakban, ha bármi sérelem éri, a rosszat jóval győzi meg, akkor egy szebb jövő felé tekinthetünk.

DSCN0346 másolata

A következő hetekben elkezdjük a húsvéti bábelőadás próbáit, és már előre hálásak vagyunk Istennek, az előre elkészített találkozásokért.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2.8-9)

A teljes képgalériát megnzézheti ide kattintva

újrakezdés

üdvhadsereg blogja

Történetünk

Az Üdvhadsereg története Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Booth, aki szilárdan hitte, hogy keresztyén szolgálatának szerves része a szociális igazságtalanság és nyomorúság ellen vívott harc. Fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült Királyságban. 1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth megtalálta Istentől rendelt küldetését. Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés katonai terminológiát és egyenruházatot használt a bűnnel szembeni hadviselésben. Mozgalmuk a társadalom megvetésével szembeszállva látványosan növekedett. Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött. Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.

Az üdvhadsereg története Magyarországon

Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg, elsőként Budapesten. A háborútól meggyötört és megcsonkított Magyarországon ekkor hatalmas volt a munkanélküliség, a nyomor, a kétségbeesés. Sok férfi keresett vigaszt az alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az öngyilkosságban. Nagy szükség volt tehát az Üdvhadsereg lélekmentő és nyomorenyhítő munkájára, amely hamarosan több városunkban is szárba szökkent és kivirágzott. Munkájuk nyomán 1945-ig szerte az országban harminc segítő központ jött létre, amelyekben lelki és testi nyomorra egyaránt gyógyírt kaphattak azok, akik segítséget kértek. Gyülekezetei és szociális intézményei számtalan szerencsétlen embernek nyújtottak vigaszt és segítséget a II. világháború évei alatt és után is. Mivel azonban az Üdvhadsereg a kommunista kormány alatt is aktívan folytatta evangelizációs munkáját, a politikai hatalom hamarosan nemkívánatosnak minősítette, minden vagyonától megfosztotta és 1949-ben betiltotta működését. Ám nem hiába imádkoztak és reménykedtek évtizedeken át: 1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta munkáját hazánkban. 1990-ben kezdte újra szociális tevékenységét a szervezet, mellyel egy időben a kormány visszaszolgáltatta az Üdvhadseregnek a Dobozi utcai férfiotthon épületét, amelyet 1920-as években építettek, hogy az elesetteknek otthont biztosítsanak. A svájci Üdvhadsereg felügyelte az újraszervezést és svájci lelkipásztorok is megérkeztek Budapestre. [nggallery id=2] Az első Üdvhadsereg gyülekezet a VI. kerületben, Bajnok u. 25. szám alatt jött létre, majd ezt követően újabbak a XVII. és a VIII. kerületekben is. 1994-ben az Üdvhadsereg bővítve szociális tevékenységét anyaotthont nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, majd három évvel később egy rehabilitációs női otthon is létrejött. 2001-ben új gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben, majd az első magyar tiszti iskola. 2006-ban Gyöngyösön is új gyülekezet jött létre. Napjainkra több száz támogató tagja van. Üdvhadsereg bemutatása Az Üdvhadsereg Magyarországon - Papp Vilmos Személyes életút-Ungár AladárÜH történetében

Alapelveink

Mi van a középpontban Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlanok. Az egyén teljes egyéniségét figyelembe vevő támogatást nyújtunk az egészséges életvitel kialakításában, és ez irányú törekvéseinek minden lehetséges fórumon hangot adunk. Elősegítjük, hogy az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljenek. Bátorítjuk őket, hogy Jézus Krisztusba vessék hitüket, és vele éljenek elkötelezett életet. Hogyan működünk, mint szervezet Látható része vagyunk a keresztyén egyháznak. Hatókörünk túllép az egyházi helyszíneken. Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül. A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket felelősségteljesen és hatékonyan használjuk fel. Hol és hogyan kötelezzük el magunkat A jóért harcolunk. Mindenkor kiállunk a keresztyén értékek mellett. Óvjuk környezetünket, mert a természetet Isten teremtményének tartjuk. A magyarországi Üdvhadsereg a nemzetközi Üdvhadsereg része. Részt veszünk abban a küzdelemben, amelyet az Üdvhadsereg a világban uralkodó egyensúlytalanságból fakadó nyomor ellen folytat. A szociális problémák helyi, regionális és nemzeti szinten történő megoldásában megbízható partnere vagyunk a nyilvánosságnak. Hogyan viszonyulunk egymáshoz Sokféle módon teljesítjük küldetésünket. Ebben egymást támogatjuk és nagyrabecsülésünket ki is fejezzük. Az erősségeket és gyengeségeket, az örömöt és a szomorúságot az élet részének tekintjük. Mindenkit bátorító és értelmet teremtő közösségbe hívunk. Óvjuk egészségünket: saját és embertársaink testi, szellemi és lelki épségét.