Hírek

Húsvéti üzenet

Újabb Húsvéthoz érkeztünk, amelynek üzenete Isten helyreállító és megváltó szeretetéről szól.

Éppen olyan erőteljes és lényeges ma is mint, amilyen 2000 évvel ezelőtt.  Keresztyén hitünk és az evangéliumi üzenet központi jelképe a kereszt. Meghatározó része mindannak, amiben hiszünk és tettekre késztet: arra, hogy a remény, szeretet és megváltás üzenetét átadjuk a haldokló világnak.

Az Üdvhadsereg címerén a kereszt célzottan a központi részen helyezkedi el. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy személyes kapcsolatunk legyen a kereszttel, mint a bűnbánat helyszínével - ahol el tudunk fordulni gonoszságainktól, igazságtalanságainktól.

Ahol helyreállító kegyelmet és lehetőséget kapunk arra, hogy elkezdjünk egy új életet Krisztusban.

A kereszt megváltoztat, mert általa Isten szeretete, kegyelme és megbocsájtása árad az életünkbe.

Mint Üdvhadsereg tagok, tudjuk ezt. Ezt hirdetjük.

A kulcskérdés ez: Megtapasztaljuk-e mindig a Kereszt hatalmát, valóságát és átformálását a saját életünkben?

Átformáló - egy olyan erőteljes szó.

Használjuk a dicsőítésekben bibliaórákon, de újból és újból használjuk Üdvhadsereg szolgálati jelentéseiben.

Például Európában, emberek változáson mennek keresztül, menekültekből, megalapozott új közösségi tagokká válnak. Ez nem véletlenül történik az üdvhadsereg tagjai: katonái  és barátok dolgoznak olyan emberekkel, akik semmivel érkeznek, gyakran szörnyű nehézségeket és fájdalmakat hordoznak. Számukra lelki és érzelmi támogatás mellett, számos gyakorlati segítségnyújtást ajánlanak. Azoknak az embereknek- akik zömében nem keresztyének az Üdvhadsereg tagjai élő bizonyságtevőivé válhatnak Jézus Krisztusnak.

De sok helyen a világban, megváltozik az emberkereskedelem áldozatainak élete rabokból szabaddá lesznek, férfiak, nők és gyermekek is. Isten nevében az üdvhadsereg tagjai együtt dolgoznak a modern rabszolgaság áldozataival, biztonságos menedéket biztosítva, egészségügyi szakemberekhez és támogató szolgálatokhoz segítik megbizonyosodva afelől, hogy félelem és megtorlás mentes új életet tudjanak kezdeni.

Vagy gondolok most a több ezernyi Üdvhadsereg iskolákra, ahol százezer diák élete megváltozik az által, hogy oktatásban részesülhetnek, mivel más módon nincs lehetőségük erre. Isten nevében megkapják az eszközöket, hogy megszabaduljanak a szegénység csapdájából.

Keresztyénekként részesei vagyunk ennek a átformáló munkának, mivel győzedelmes és erőteljes életünk van a Kereszt által. Természetesen a Nagypéntek és a Kereszt csupán egy része a húsvét történetének.

Hála Istennek, hogy a történet nem zárul egy halott Megváltóval!

Egy feltámadott Urat imádunk, aki megtöri a bűn átkát és erőtlenné teszi azt. A vereséget átváltja a győzelem.  A gyengeséget átváltja az erő. Az ó ember hátramarad, és az új ember születik az üdvösségre. Ingyen ajándék ez, az örök élet és a feltámadás ereje minden hívő számára.

A dicsőséges valósága a húsvét hétfőnek az üres sír.

" Nincs itt, mert feltámadott"- voltak az angyal szavai Mt 28:6-ban

Semmi sem tarthatja vissza Istent- a bűn és minden bizonnyal a halál sem. A húsvéti események Isten szuverén hatalmát mutatják be. Aki beavatkozik fizikai és lelki valóságba. Nem csak akkor, hanem itt és most is a mi életünkben. Ahogy képletesen a Kereszt lábánál állunk, bizonyosak lehetünk afelől, hogy  Ő legyőzte a bűnt.

Az üres sírtól tartó utunkról tudjuk minden bizonnyal, hogy a halál elvesztette erejét. Kereszttől Feltámadásig; haláltól- életre milyen csodálatos átalakulás.

Ezen a Húsvéton mindannyian ismerjük meg Isten szeretetét, megbocsájtását, kegyelmét és hatalmát, ahogyan tapasztaljuk Feltámadt jelenlétét életünkben.

Imádkozom mindenkiért, hogy ragadja meg ezt az erőt a maga számára, és osszuk meg Urunk igaz szabadságának csodálatos áldását egy olyan világgal, amelynek égető szüksége van az átalakulásra.

 

Andre Cox tábornok

2018 Húsvét

As we approach another Easter, the message of God’s restorative and redemptive love Újabb Húsvéthoz közeledünk, amelyben Isten  helyreállító és megváltó szeretetéről szóló üzenete 2 00:00:05,742 --> 00:00:10,172 is as powerful and relevant today as it was 2,000 years ago. épp olyan erőteljes és lényeges  ma is mint  amilyen 2000 évvel ezelőtt.  3 00:00:11,622 --> 00:00:15,228 The Cross is central to our Christian faith and gospel message. Keresztyén hitünk és az evangéliumi üzenet  központi jelképe (v. része)a kereszt. 4 00:00:15,228 --> 00:00:19,787 It is integral to everything we believe and is our motivation Meghatározó része mindennek amiben hiszünk és lelkesít (v.motivál) 5 00:00:19,787 --> 00:00:25,098 in reaching a dying world with the message of hope, love and salvation. abban hogy a remény, szeretet és megváltás üzenetét átadjuk a haldokló világnak.  (v. üzenetével elérjük- megszólítsuk)  6 00:00:25,876 --> 00:00:30,987 The Cross is purposefully located at the centre of the Salvation Army crest. Az Üdvhadsereg címerén a kereszt célzottan a központi részén helyezkedi el (v. van)  7 00:00:31,734 --> 00:00:35,323 Each of us needs to have a personal interaction with the Cross Mindannyiunknak szükséges, hogy egy személyes  kapcsolatunk legyen a kereszttel 8 00:00:35,323 --> 00:00:41,297 as our place of repentance for sin – turning away from our wrongdoing – mint a bűnbánat helyszíne- ahol eltudunk fordulni gonoszságainktól- ( v. igazságtalanságainktól) 9 00:00:41,297 --> 00:00:47,627 where we receive restorative grace and the opportunity to begin a new life in Christ. ahol helyreállító kegyelmet és lehetőséget kapunk arra, hogy   elkezdjünk egy új életet Krisztusban. 10 00:00:48,698 --> 00:00:53,804 The Cross is transformative as God’s love, grace and forgiveness A kereszt átváltoztat (megváltoztat) Isten szeretete,  kegyelme és megbocsájtása 11 00:00:53,804 --> 00:00:58,730 are unleashed in our lives. As Salvationists, we know this. árad az életünkben.  Mint üdvhadseregesek, tudjuk ezt. 12 00:00:58,730 --> 00:01:02,730 We preach this. The key question is: Ezt hírdetjük. A kulcskérdés ez: 13 00:01:02,730 --> 00:01:07,914 do we always experience the power, reality and transformation of the Cross Megtapasztaljuk-e mindig a Kereszt hatalmát,  valóságát és átformálását 14 00:01:07,914 --> 00:01:10,416 in our own lives? a saját életünkben? 15 00:01:10,778 --> 00:01:13,802 Transformation is such a powerful word. Átformáló - egy olyan erőteljes szó. 16 00:01:13,802 --> 00:01:17,083 We use it in our worship and Bible studies, Használjuk a dicsőítésekben bibliaórákon,  17 00:01:17,083 --> 00:01:22,610 but also again and again in reports of The Salvation Army’s practical ministries. de újból és újból használjuk  Üdvhadsereges szolgálati jelentésekben. 18 00:01:23,300 --> 00:01:28,682 Across Europe, for instance, people are undergoing transformation Például Európában, emberek változáson (v. átformálás)  mennek át 19 00:01:28,682 --> 00:01:34,090 from being refugees to established members of their new community. menekültekből, megalapozott új közösségi tagokká válnak. 20 00:01:34,090 --> 00:01:38,314 This doesn’t happen by accident – Salvationists and friends are working with Ez nem véletlenül történik  Szalutisták és barátok dolgoznak  21 00:01:38,314 --> 00:01:46,987 people who arrive with nothing, often having been through terrible hurt and hardship. olyan emberekkel, akik semmivel érkeznek,  gyakran szörnyű nehézségeket és fájdalmakat hordoznak. 22 00:01:46,987 --> 00:01:54,396 They offer practical assistance in many ways but also spiritual and emotional support. Számukra lelki és érzelmi támogatás mellett,  számos gyakorlati segítségnyújtást ajánlanak. 23 00:01:54,396 --> 00:01:58,235 To these people – most of whom are not Christians – Azoknak az embereknek- akik zömében nem keresztyének 24 00:01:58,235 --> 00:02:04,204 our Salvation Army team members are living representations of Jesus Christ. az Üdvhadsereg tagjain élő bizonyságtevői Jézus Krisztusnak. 25 00:02:05,070 --> 00:02:08,922 Also, in many places around the world, people who are trapped De sok helyen a világban,  megváltozik  26 00:02:08,922 --> 00:02:12,813 in the horror that is human trafficking are being transformed az emberkereskedelem áldozatainak élete 27 00:02:12,813 --> 00:02:16,218 from slaves to free men, women and children. rabokból szabad, emberek,  nők és gyermekek.  28 00:02:16,843 --> 00:02:21,148 In God’s name, Salvation Army team members are working with Isten nevében az üdvhadsereg tagjai együttdolgoznak  29 00:02:21,148 --> 00:02:25,707 these victims of modern slavery, providing a safe haven, a modern rabszolgaság áldozataival,  biztonságos menedéket biztosítva 30 00:02:25,707 --> 00:02:29,484 access to professional health and support services egészségügyi szakemberekhez és  támogatószolgálatokhoz segítik  31 00:02:29,484 --> 00:02:35,067 and ensuring that they can start a new life without fear of reprisal. megbizonyosodva afelől, hogy félelem és megtorlás mentes  új életet tudjanak kezdeni. 32 00:02:36,109 --> 00:02:39,306 Or I think of our thousands of Salvation Army schools Vagy gondolok most a több ezernyi  Üdvhadsereg iskolákra, 33 00:02:39,306 --> 00:02:44,778 with hundreds of thousands of students whose lives are being transformed ahol százezer diák élete megváltozik  34 00:02:44,778 --> 00:02:50,474 through receiving an education that most would not be able to afford otherwise. azzal hogy oktatásban részesül,  mivel más módon nem tudná hozzáférni. 35 00:02:51,706 --> 00:02:56,058 In God’s name, they are being given the tools to liberate themselves Isten nevében megkapják az eszközöket, hogy  megszabaduljanak  36 00:02:56,058 --> 00:02:58,890 from the cycle of poverty. a szegénység köréből. 37 00:02:58,890 --> 00:03:02,474 As Christians, we engage in these works of transformation Keresztyénekként részesei vagyunk ennek a  átformáló munkának  38 00:03:02,474 --> 00:03:08,734 because we ourselves have lives of victory and strength through the Cross. mivel  győzedelmes és erőteljes életünk van a  Kereszt által. 39 00:03:09,434 --> 00:03:14,060 Of course, Good Friday and the Cross is only one part of the Easter narrative. Természetesen a Nagypéntek és a Kereszt  csupán egy része a húsvéti elbeszélésnek. (történetnek)  40 00:03:14,060 --> 00:03:17,562 Praise God the story does not end with a dead Saviour! Hála Istennek, hogy a történet nem zárul egy halott Megváltóval! 41 00:03:18,065 --> 00:03:23,898 We worship a risen Lord who cancels the curse of sin and renders it powerless. Egy feltámadott Urat imádunk, aki megtöri a bűn átkát és  erőtlenné teszi.  42 00:03:23,898 --> 00:03:29,226 Defeat is exchanged for victory. Weakness is exchanged for strength. A vereséget átváltja a győzelem.  A gyengeséget átváltja az erő. 43 00:03:29,226 --> 00:03:33,418 The old self is left behind and the new self is embraced. Az ó ember hátramard, és az újember üdvözöltetik. 44 00:03:33,418 --> 00:03:39,056 Eternal life and Resurrection power are the free gift to every believer! Ingyen ajándék, az örökélet és a feltámadás ereje minden hívő számára. 45 00:03:40,246 --> 00:03:44,890 The glorious reality of Easter morning is symbolised by the empty tomb. A dicsőséges valósága a Húsvét hétfőnek  az üres sír. 46 00:03:44,890 --> 00:03:52,139 ‘He is not here; he has risen’ were the words of the angel in Matthew 28:6. " Nincs itt, mert feltámadott"- voltak az  angyal szavai Mt 28:6-ban 47 00:03:52,906 --> 00:03:58,763 Nothing can constrain God – not sin and certainly not death. Semmi sem tarthatja vissza Istent- a bűn és minden bizonnyal a halál sem. 48 00:03:58,763 --> 00:04:02,570 The events of Easter demonstrate the sovereign power of God A húsvéti események Isten Szuverén  hatalmát mutatják ( szemléltetik) 49 00:04:02,570 --> 00:04:06,458 who intervenes in our physical and spiritual realities. aki beavatkozik fizikai és lelki  valóságba. 50 00:04:07,114 --> 00:04:10,522 Not just then, but in the here and now. Nem csak akkor, hanem  itt és most is ( hanem a jelenben)  51 00:04:11,854 --> 00:04:15,146 As we stand metaphorically at the foot of the Cross Ahogy képletesen a  Kereszt lábánál állunk 52 00:04:15,146 --> 00:04:19,130 we can be sure that sin has been defeated. bizonyosak lehetünk afelől  hogy a bűnt legyőzte. 53 00:04:19,130 --> 00:04:25,063 On our journey from the empty tomb we can be certain that death has lost its power. Az üres sírtól tartó utunkról tudjuk minden bizonnyal  hogy a halál elvesztette erejét.  54 00:04:26,043 --> 00:04:33,965 Cross to Resurrection; death to life –  what a glorious transformation! Kereszttől Feltámadásig; haláltól- életre milyen csodálatos átalakulás ( transformáció) 55 00:04:35,354 --> 00:04:41,114 This Easter, may each one of us know God’s love, forgiveness, grace and power Ezen a Húsvéton mindannyian ismerjük meg  Isten szeretetét, megbocsájtását, kegyelmét és hatalmát 56 00:04:41,114 --> 00:04:44,898 as we experience his risen presence in our lives. ahogy tapasztaljuk  feltámadt jelenlétét életünkben 57 00:04:45,642 --> 00:04:49,786 My prayer for you is that you take hold of this power for yourself – Imádságom számodra, hogy  ragad meg ezt az erőt magadnak 58 00:04:49,786 --> 00:04:54,123 then share our Lord’s amazing blessing of true freedom majd oszd meg Urunk igaz szabadságának csodálatos áldását 59 00:04:54,123 --> 00:04:59,178 with a world that is in desperate need of transformation. egy olyan világgal, amelynek égető szüksége van átalakulásra.  60 00:05:00,604 --> 00:05:04,076 [Subtitles: David Giles IHQ Communications]

 

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk