Hírek

Debrecen

Az Üdvhadsereg 2001 márciusában indította munkáját újra el a városban. Rövid bemutatkozás: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elesettek és rászorulók helyzetén javíthassunk, ezért lelki és fizikai szükségeik figyelembevételével próbálunk a lehető legalkalmasabb segítséget adni. Különleges szolgálataink a börtönmisszió és a fúvószenekari koncertek, amelyek eszközök az evangélium továbbadásában. Rendszeres vasárnapi alkalmaink részévé vált az is, hogy a hozzánk látogató gyermekek számára reggelit készítünk, mert családjuk nem tudja biztosítani ezt számukra. Több új program, tevékenység is elindult az elmúlt év folyamán:

  • Imaestéket szervezünk minden második hónapban
  • A téli hidegben, 6 hónapon keresztül, egy nagylelkű adomány segítségével, meleg ételt osztottunk a helyi hajléktalanok számára, minden szombat és vasárnap, 100-100 adagot
  • Ruha- és cipőraktárunkból havi rendszerességgel több száz család számára biztosítottunk adományt
  • Új gyülekezet plántálása indult el Hajdúnánáson
  • Nyári, egyhetes táborunkban 30 rászoruló gyermek számára biztosítottunk lehetőséget a kikapcsolódásra, közülük 6 lehetőséget kapott a Tisza-tó meglátogatására is
  • Májusban amerikai csoport segítségével két család számára tudtunk segítséget nyújtani lakókörnyezetük élhetőbbé tételében.
  • Tartós élelmiszercsomagokat az év folyamán összesen 400 család számára tudtunk juttatni.

Hálásak vagyunk az elmúlt időért, és reménykedve várjuk Isten munkájának további kibontakozását. Szeretettel várunk minden érdeklődőt alkalmainkra. Üdvhadsereg Debreceni Gyülekezete Debrecen Ruyter utca 27. 4034 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy65311 + '\'>'+addy_text65311+'<\/a>'; //-->

Küldetésünk

Az Üdvhadsereg nemzetközi mozgalom és része az egyetemes keresztyén egyháznak.

Üzenete a Biblián alapszik. Szolgálatának mozgatórugója az Isten iránti szeretet. Feladata az, hogy hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát, és hogy az emberi szenvedést személyre való tekintet nélkül enyhítse.

Az üdvhadsereg története Magyarországon

Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg, elsőként Budapesten. A háborútól meggyötört és megcsonkított Magyarországon ekkor hatalmas volt a munkanélküliség, a nyomor, a kétségbeesés. Sok férfi keresett vigaszt az alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az öngyilkosságban. Nagy szükség volt tehát az Üdvhadsereg lélekmentő és nyomorenyhítő munkájára, amely hamarosan több városunkban is szárba szökkent és kivirágzott. Munkájuk nyomán 1945-ig szerte az országban harminc segítő központ jött létre, amelyekben lelki és testi nyomorra egyaránt gyógyírt kaphattak azok, akik segítséget kértek. Gyülekezetei és szociális intézményei számtalan szerencsétlen embernek nyújtottak vigaszt és segítséget a II. világháború évei alatt és után is. Mivel azonban az Üdvhadsereg a kommunista kormány alatt is aktívan folytatta evangelizációs munkáját, a politikai hatalom hamarosan nemkívánatosnak minősítette, minden vagyonától megfosztotta és 1949-ben betiltotta működését. Ám nem hiába imádkoztak és reménykedtek évtizedeken át: 1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta munkáját hazánkban. 1990-ben kezdte újra szociális tevékenységét a szervezet, mellyel egy időben a kormány visszaszolgáltatta az Üdvhadseregnek a Dobozi utcai férfiotthon épületét, amelyet 1920-as években építettek, hogy az elesetteknek otthont biztosítsanak. A svájci Üdvhadsereg felügyelte az újraszervezést és svájci lelkipásztorok is megérkeztek Budapestre. [nggallery id=2]

Az első Üdvhadsereg gyülekezet a VI. kerületben, Bajnok u. 25. szám alatt jött létre, majd ezt követően újabbak a XVII. és a VIII. kerületekben is. 1994-ben az Üdvhadsereg bővítve szociális tevékenységét anyaotthont nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, majd három évvel később egy rehabilitációs női otthon is létrejött. 2001-ben új gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben, majd az első magyar tiszti iskola. 2006-ban Gyöngyösön is új gyülekezet jött létre. Napjainkra több száz támogató tagja van.

Üdvhadsereg bemutatása

Az Üdvhadsereg Magyarországon - Papp Vilmos

Személyes életút-Ungár AladárÜH történetében

Karácsonyi gyűjtés a szegények számára

Az Üdvhadseregben a karácsony előtti gyűjtés nagyon régi hagyomány szerte a világon. A jellegzetes kisharang csengése és a piros gyűjtőedények összetéveszthetetlenné teszik az adakozásra buzdítókat, bármerre is járunk a földön. Nincs olyan kontinens, ahol ne lenne jelen segítőként a szervezet, mindenhol a legelesettebbek és kiszolgáltatottabbak támogatójaként ismerik. A csoportok énekkel, zenével hívják adakozásra a járókelőket az utcákon, tereken, bevásárló helyeken. A csoportokhoz gyakran csatlakoznak híres emberek, akik adományaik mellett személyes részvételükkel is segítik a szegények karácsonyára való gyűjtést. A kép színes, akár hideg télben vacognak az éneklők, akár meleg nyárban buzdítanak elgondolkodásra, üzletek előtt bohém jelmezekbe bújva vagy a metrón koncertezve, az üzenet mindenütt ugyanaz: Karácsony közeledtével gondoljunk mindannyian azokra is, akik önmaguktól nem tudják széppé varázsolni az ünnepüket. Hazánkban is több helyszínen találkozhatnak ilyen csoportokkal, Budapesten és vidéken egyaránt. Ha hallják az énekszót és a zenét, egy percre álljanak meg, és járuljanak hozzá adományukkal a nehéz sorsúak támogatásához.

Mindenkinek áldott, szeretettel teljes, boldog Karácsonyt kívánunk!

[nggallery id=1]

Lukács evangéliuma 2 rész 10-11 vers „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Alapelveink

Mi van a középpontban Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlanok. Az egyén teljes egyéniségét figyelembe vevő támogatást nyújtunk az egészséges életvitel kialakításában, és ez irányú törekvéseinek minden lehetséges fórumon hangot adunk. Elősegítjük, hogy az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljenek. Bátorítjuk őket, hogy Jézus Krisztusba vessék hitüket, és vele éljenek elkötelezett életet. Hogyan működünk, mint szervezet Látható része vagyunk a keresztyén egyháznak. Hatókörünk túllép az egyházi helyszíneken. Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül. A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket felelősségteljesen és hatékonyan használjuk fel. Hol és hogyan kötelezzük el magunkat A jóért harcolunk. Mindenkor kiállunk a keresztyén értékek mellett. Óvjuk környezetünket, mert a természetet Isten teremtményének tartjuk. A magyarországi Üdvhadsereg a nemzetközi Üdvhadsereg része. Részt veszünk abban a küzdelemben, amelyet az Üdvhadsereg a világban uralkodó egyensúlytalanságból fakadó nyomor ellen folytat. A szociális problémák helyi, regionális és nemzeti szinten történő megoldásában megbízható partnere vagyunk a nyilvánosságnak. Hogyan viszonyulunk egymáshoz Sokféle módon teljesítjük küldetésünket. Ebben egymást támogatjuk és nagyrabecsülésünket ki is fejezzük. Az erősségeket és gyengeségeket, az örömöt és a szomorúságot az élet részének tekintjük. Mindenkit bátorító és értelmet teremtő közösségbe hívunk. Óvjuk egészségünket: saját és embertársaink testi, szellemi és lelki épségét.

Történetünk

Az Üdvhadsereg története Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Booth, aki szilárdan hitte, hogy keresztyén szolgálatának szerves része a szociális igazságtalanság és nyomorúság ellen vívott harc. Fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült Királyságban. 1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth megtalálta Istentől rendelt küldetését. Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés katonai terminológiát és egyenruházatot használt a bűnnel szembeni hadviselésben. Mozgalmuk a társadalom megvetésével szembeszállva látványosan növekedett. Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött. Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.

ADOMÁNYOZÁS