Hírek

Meghívó beiktatásra

MEGHÍVÓ   ünnepi  istentiszteletre

 

Örömmel értesítjük arról, hogy az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország  élére új vezetők kerültek kinevezésre

Bernhard és Regina Wittwer őrnagyok Svájcból.

 

Program :

 

13:45    Ünnepi istentisztelet 

              a Wittwer őrnagyok avatása

 

15:30    Közösség és falatozás

 

 

 

Időpont : 2015. szeptember 19., 13:45 órakor

 

 

 

Helyszín :   Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium díszterme         

                  1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

 

 

Szolgálatba való beiktatásukat Massimo és Jane Paone végzik a Svájc-Ausztria-Magyarország territórium parancsnokai.

 


Szakmai nap

Az Üdvhadsereg szociális intézményeiben dolgozó szakemberek találkozójára került sor a Központi Székházban 2015 április 24-én.

 

 

 

 

 

 

Munkánkat segítheti adományával az alábbi "gombra" kattintva, köszönjük !

Ima a gyermekekért

 Minden évben az Üdvhadsereg március utolsó vasárnapját a „Nemzetközi Imádság Napja a Gyermekekért” napjául tűzi ki. Ez évben ennek az imádságnak a napja március 29-ére esik, az alatt az egyszerű címszó alatt, hogy „Imádkozz szüntelenül” (Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz 5:17).

Az Üdvhadsereg bátorítja hadosztályait (gyülekezeteit) és központjait, hogy különleges hangsúlyt fektessenek ezen napon arra, hogy imádkozzanak a világ minden gyermekéért.

Az előkészületekben segítségül a 2015-ös imádság  napjára a megbeszélés és információ forrásanyagát Michelle Woodhouse Őrnagynő és Teresa Everett Kapitánynő készítette elő (az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság Territóriumában szolgáló tisztek), valamint egy poszter készült a Nemzetközi Főhadiszálláson (IHQ) annak biztosítása érdekében, hogy minden szalutista. és barát tudjon erről az alkalomról. Minden forrásanyag elérhető a Nemzetközi Hadiszállás honlapján: sar.my/dopchildren2015. február 27.

Az imádság napja lehetőséget teremt megemlékezni arról, hogy az Üdvhadsereg gyermekekkel való munkája valóban világméretű.

Az online forrásanyag weboldala olyan egyszerű ötleteket tartalmaz, melyek segíthetnek amint az emberek arról gondolkodnak, hogy hogyan tudnának ennek részesévé válni.

A 2015-ös imanap virágvasárnapra esik, de Robson Őrnagynő ezt pozitívumnak látja. „Az az érték, melyet Jézus a gyermekeknek ad nagyon érthető virágvasárnapon”.  Máté evangéliumában 21:15-16 azt olvassuk, hogy a törvény vezető papjai és tanítói feldühödtek, amiért a gyerekek azt kiabálták: „Hozsánna Dávid Fiának!” a templom udvarán.
Jézusnak nem volt ideje ilyesfajta viselkedésre, és emlékeztette őket a zsoltárírók szavaira:” Te tanítottad meg a gyermekeket és a csecsemőket, hogy szájukból dicséret jöjjön elő.”

A tény, hogy a gyermekek jelentős szerepet játszottak azon a napon mikor Jézus Jeruzsálembe lépett, bátorításként és kihívásként szolgálhat számunkra. Hangoljuk magunkat Jézus válaszára a gyermekekhez és erősítsük őket minden módon, ahogyan lehetséges, imádságon keresztül is.

Jelentés a Nemzetközi Főhadiszállás
Kommunikációs Osztályáról

 

Munkánkat segítheti adományával az alábbi "gombra" kattintva, köszönjük !

AZ ÜDVHADSEREG MUNKÁJA 127 ORSZÁGRA BŐVÜL

André Cox TÁBORNOK bejelentette, hogy jóváhagyást adott arra, hogy: hivatalosan megkezdhessék az Üdvhadsereg munkáját Szlovákiában 2015. szeptember 1-jétől, ez a 127 ország, amelyben Az Üdvhadsereg hivatalosan is jelen van segítő munkájával.

Az érdeklődés Szlovákiában az Üdvhadsereg munkája iránt először akkor ébredt fel, amikor 2013 nyarán nyilvánvalóvá vált, hogy valamit tenni kell a Roma közösségben élő emberek közötti szolgálattal – mivel nagy számban élnek Szlovákiában kirekesztetten. Néhány ott élő keresztény gyülekezet munkája ekkor már kiterjedt ezekre az emberekre is, szerveztek számukra közösségi programokat, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés, ehhez csatlakozott az Üdvhadsereg, hozzáadva a saját gyakorlatát a dicsőítés és a tanítás terén, ahogyan bárhol máshol is a világon.

Az Üdvhadsereget 2014 augusztusában Civil Szervezetként bejegyezték Szlovákiában, és a munka elkezdett fejlődni a Holland és Cseh Territórium felügyelet alatt, a hangsúly a Roma közösségen belüli szolgálaton van olyan tanulási programmal, amely segít integrálni három már létező gyülekezetet az Üdvhadsereg szerkezetébe.

Tizenegy katonát már felvettek, és mind a három előőrsnek vannak az újoncai is, akik jelenleg az előkészítő időszakon mennek keresztül, az ő felvételük a hivatalos nyitó hétvége folyamán várható, amely szeptember 5-6-án lesz. Négy jelöltet elfogadtak leendő tisztnek, így ők hamarosan kezdik a hivatalos tisztképzést.

Vitaly és Inna Chiriac kapitányok a Kelet-Európai Territórium tisztjei elfogadták a feladatot, hogy vezessék ezt az újonnan kibontakozó munkát Szlovákiában. Augusztustól a szlovák fővárosban Pozsonyban fognak tartózkodni és elvégzik a végső előkészületeket a szeptemberben induló munka hivatalos megnyitásáig, a Megnyitást a Személyzeti Főnök, William Roberts parancsnok és Nancy Roberts parancsnoknő a Világ Női Szolgálatának Titkára fogja végezni.

A Szlovákiában folytatott munkát figyelemmel fogják kísérni Hollandiából, és Holland és Cseh Territóriumból, ezért 2015. szeptember 1-jétől megváltozik a nevük: Holland, Cseh és Szlovák Territóriumra.

Munkánkat adományával ITT támogathatja !

Köszönjük!

Húsvét 2015 - A feltámadás ereje

Micsoda dicsőséges ünnep!

Isten felemel minket Krisztusban, aki legyőzte a halált.

Isten felemel minket Krisztusban , aki megszabadított minket a bűntől.

Isten felemel minket Krisztusban, aki megajándékozott biztos örökkévaló jövővel, amely mindazoké akik Úrként ismerik Jézust,aki megmentett.

 

Az élet annyira tele lehet bizonytalansággal, veszéllyel és félelmekkel. A húsvét azonban arra szolgál, hogy emlékeztessen minket azt az életet ,amit Jézus hozott és adott nekünk,  nem tudják aláásni vagy nem tudják eloltani.

Ahogy ünnepeljük a dicsőséges feltámadt Krisztust, a szíveinket dicséret tölti meg. Örömmel figyeljük ahogy új betekintést nyerhetünk Isten megértésébe, az  örökkévaló cél a világ üdvözítési tervébe! Ahogyan Jézus feltámadt, tehát mi is ővele, ha Istenbe vetjük  reményünket, bizalmunkat és hitünket, abba aki  elküldte a világba egyetlen Fiát – nem ítéletre hanem megmentésünre!

 

Nem nehéz nagypéntek rettenetes eseményeit követően érteni a tanítványok megdöbbenését, csalódását, félelmét és elkedvetlenítését. Őket lesújtották, megrázták és teljesen összetörték az események. Jézus mondta tanítványainak több alkalommal, hogy meg fog halni és fel fog támadni a harmadik napon.

 

Miért történt mégis azután, hogy amikor megjelent közöttük, nem a tanítványok közül volt az, aki  elsőként felismerte vagy ráébredt, hogy mi is történt azon a feltámadás reggelen? A sötétség és igazságtalanság erői nyerték a napot? Most is vannak olyanok,akik így gondolkodnak.

 

A mai időkben, a kétségbeesés színhelyei közepette,állandóan jelen van a szenvedés, igazságtalanság, kapzsiság, erőszak és a világon mindenütt  állandó a gazdasági ingatagság ,melynek következményeit mindannyian érezzük, azon töprengek hogy keresztényként is csüggedtnek érzzük-e magunkat ma. Talán lehet, hogy van konkrét ok a kiábrándultságra vagy akár több is. A tanítványok az Emmausba  be vezető úton ilyen érzésekkel viaskodtak: Reméltük, hogy ő volt az, aki meg fogja váltani Izraelt.

 

Amikor Jézus a feltámadását követően megjelent a tanítványoknak, nem ismerték fel őt. Esetleg a belefeledkeztek a személyes bánatba és kétségbeesésükbe, ezek elhomályosították azt, aminek tisztának kellett volna lennie.

 

Hányszor vagyunk képtelenek, hogy megérezzük Jézust jelenlét az életünkben és a világban ma? Valóban mi, keresztények, mindig visszatükrözzük az örömet és a feltámadás erejét a mindennapjainkban ? Ha becsületesek vagyunk, be kellene vallanunk, hogy  nem mindig. Mindazonáltal, ez nem helyes– valóban szükségünk van rá – legyél olyan, mint Ő!

 

Ahogyan a lelki szemeinket kinyitjuk és törekszünk Isten örökkévaló céljának megértésére a hiten keresztül elkezdjük tapasztalni a sötétség és kétségbeesés fölötti győzelmet. Pillanatról-pillanatra , napról napra tapasztaljuk Krisztus feltámadásának a győzelmét az életünkben. Halleluja!

 

André Cox tábornok

 

Farsang Miskolci Gyülekezetben

 

 

 

 

A napokban farsangi mulatságot tartottak a miskolci gyülekezetben. 60-70 fő hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyermek és családja vett részt a rendezvényen, ahol az istentisztelet mellett kis fogadással és ajándékokkal örvendeztették meg a gyülekezet munkatársai a gyerekeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A farsangot megelőző héten kézműves foglalkozást tartottak, ahol a gyerekek saját kezükkel készíthettek álarcot és jelmezt maguknak. A gyerekek színes és fantáziadús alkotásokkal gyönyörködtették meg magukat és családjukat, a jó hangulatú, vidám, zenés eseményen az ajándékok sem maradtak el…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jó hangulatról az eseményen készült képek is tanúskodnak, amelyek megtalálhatóak az Üdvhadsereg Facebook oldalán : itt.

 

Munkánkat segítheti adományával az alábbi "gombra" kattintva, köszönjük !

150 éves születésnap London 2015 Július 05.

2015 Július 05.- ezen a napon az Üdvhadsereg 150 éves lett. Ahhoz,hogy méltóképpen legyen megünnepelve ez a nagyon fontos mérföldkő, az Üdvhadsereg nemzetközi vezetése közelről és távolról hívta az ünnepre tagjait. 

Az esemény egy kongresszus, mely a London O2 arénában került megrendezésre 5 napon keresztül és tetőpontként következett a nagy felvonulás,amelyben résztvevők a Trafalgar térről vezető The Mall úton át a Buckingham palota elé vonultak.

A zászlóerdő szimbolizálta a 126 ország népét, amelyben az Üdvhadsereg aktívan szolgál a mai napon is.

A magyar delegáció is részt vett a felvonuláson, territóriumunk Svájc- Ausztria-Magyarország együtt vonult a történelmi helyszínen.

Az eseményről készített képekből ízelítőt a facebook oldalunkra feltöltött galériában lehet megnézni : IDE kattinva.

A magyar szervezet munkáját itt tudja támogatni. Köszönjük !

Katonaavatási ünnep Rákoscsabán

Katonaavatási ünnep Rákoscsabán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rákoscsabai Gyülekezet örömünnepén nyolc új taggal bővült a közösség, akik megtérésükről és hitükről tettek bizonyságot. Fiatalabbak és idősebbek nyilvánították ki, hogy életüket ezután Istenel fogják élni, hűségben a közösségükhöz és segítve az embereket.

Erőt és áldást kívánunk számukra a rájuk váró úton !

 

 

Az avatáson készült képek megtekinthetőek: facebook oldalunkon ide kattintva.

 

Munkánkat segítheti adományával az alábbi "gombra" kattintva, köszönjük !

Nepálban van az Üdvhadsereg Nemzetközi Vészhelyzeti Szolgálatok csoportja

Nepálban van az Üdvhadsereg Nemzetközi Vészhelyzeti Szolgálatok csoportja, Damaris Frick munkatársunk, aki nagy gyakorlattal bír a természeti katasztrófák okozta vészhelyzetek kezelésében, aktívan vesz részt egy sok ügynökségből álló egészségügyi csoportban, ami ma reggel találkozik Kathmanduban.

 

 

 A Üdvhadsereg Nemzetközi Vészhelyzeti Szolgálatok csapata, amint Kathmanduban megvitatja  a legelső szükséges kezdeti lépéseket a segítségnyújtásban.

 

 

 

 

Képek a katasztrófa területéről. 

 

 

 

 

A képeket a Carol Telfer ezredes készítette, aki szintén a helyszínen tartózkodik Kathmanduban. A képei látható,hogy milyen kár keletkezett az Üdvhadsereg helyi szervezeti egységeinek közelében levő otthonokban a nepáli fővárosban.

 A nemzetközi felhívás honlapja elérhető ITT

 

A magyar szervezet munkáját itt tudja támogatni.

Köszönjük !

Új gyülekezeti munka indult

Örömünnepre gyűlt össze az Üdvhadsereg Szabadegyház Budapest VI. kerület, Bajnok utcai Központi Székházának imatermében 2015 március 1 napjának délutánján.

 

              

Az öröm oka,hogy hosszú évek csendje után ismét rendszeresen ISTEN dicsőítésére lesz használva az imaterem.

A lelkésszé avatást Andrew Morgan őrnagy, országos vezető végezte, bátorította lelkésztársát Semes-Bogya Tibort szolgálatának maradéktalan betöltésére.

A gyülekezet plántálás Budapest VI kerületében elindult, újra van Terézvárosban Üdvhadsereg Gyülekezet a Bajnok utca 25-ben. Isten áldása kísérje a munkát.

Munkánkat segítheti adományával az alábbi "gombra" kattintva, köszönjük !

ADOMÁNYOZÁS