Hírek

Szivárványos út bábokkal

Misszió a gyermekek nyelvén

Vasárnap ismét életre keltek a bábok,  a  „A rosszat jóval győzd meg” című bábdarabban, egy pótkarácsonyi alkalmon, gyülekezetünkben.  Az Üdvhadsereg  Szivárvány bábcsoportja immár nyolcadik éve szolgál a gyermekek felé a karácsonyi és a húsvéti időszakban. Mivel gyülekezetünk a VIII. kerületben van, ebben a karácsonyi időszakban főként a VIII-IX kerületi iskolákban, óvodában, Budapesti és vidéki gyülekezetekbe vittük a gyermekeknek és velük együtt résztvevő pedagógusoknak és a szülőknek, a karácsony igazi üzenetét, az evangéliumot. Az előadásokat minden esetben térítésmentesen vállaltuk, és az Országjáró Palánta Bábmisszió, és Üdvhadsereg felajánlásával ingyenesen tudtunk minden kisgyermeknek egy a darab főbb gondolatait újragondoló foglalkoztató füzetet, és egy CD-t ajándékozni, melyen újra hallgathatták a bábdarab hanganyagát.

DSCN0361 másolata

Nemrégiben egy családnál voltunk látogatóban, ahol vacsora után a gyermekek székekből állítottak össze egy bábparaván, és kis plüssjátékaikkal előadták nekünk az egész bábelőadást. Szüleik elmondták, hogy szinte mindennap meghallgatják, és eljátsszák a darabot. Biztos vagyok abban, hogy nem csak ebben a családban, hanem még sok-sok otthonban hangzik, akár nap, mint nap az evangélium ez által a misszió által. Dicsőség ezért az Úrnak!

Hálásak vagyunk Istennek ezért a szolgálatért, amelyben mi magunk is sok áldást kapunk. Nagy öröm számunkra látni a csillogó gyermekszemeket, ahogyan együtt élnek a darabbal, ahogyan boldogan táncolnak és énekelnek velünk, ahogyan megérzik Isten szeretetét.  Tizennyolc bábelőadásunk volt, ebben az időszakban, ahol kb. kétezer kisgyermek vett részt. Hisszük, hogy ez a szolgálat, hosszú távon egész nemzetünkre hatással lesz, mivel az országban még számos bábcsoport munkálkodik.  „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”, mondja a Biblia a Példabeszédek 22.6-ban. Ezek a bábelőadások a gyermekek nyelvén, a gyermekek szívéhez szólnak, és beszélnek az Úr Jézus megváltásáról, és az örök életről, amellett, hogy keresztény erkölcsi értékeket tanítanak. Ha az a több ezer gyermek, aki látta ezt a bábdarabot az elmúlt időszakban, ha bármi sérelem éri, a rosszat jóval győzi meg, akkor egy szebb jövő felé tekinthetünk.

DSCN0346 másolata

A következő hetekben elkezdjük a húsvéti bábelőadás próbáit, és már előre hálásak vagyunk Istennek, az előre elkészített találkozásokért.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2.8-9)

A teljes képgalériát megnzézheti ide kattintva

Örömhír hónap végén a rászoruló családoknak Debrecenben

Az Üdvhadsereg Szabadegyház gyülekezete élelmiszercsomagot osztott Debrecenben

40 rászoruló családnak osztott élelmiszercsomagot pénteken délután a debreceni Üdvhadsereg. Az Üdvhadsereg Debreceni Gyülekezete együttműködésben a Debreceni Családsegítő Szolgálattal a leginkább rászoruló családoknak segít az évkezdésben. 40 család kapott élelmiszer csomagot január 31-én. honlapra hír mellé

„Hónap végén különösen jól jöhet az adomány a rászoruló családoknak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elesettek és rászorulók helyzetén javítsunk, ezért nem csak alkalmi, hanem állandó segítséget is nyújtunk a debreceni gyülekezetben. Az Üdvhadsereg missziója, hogy a fizikai szükségletek figyelembe vételén túl a lelki gondozásra is nagy hangsúly kerüljön, mert hisszük, hogy csak az tud az életminőségén valóban javítani, akinek erős a lelki stabilitása. Különleges szolgálatunk a börtönmisszió és a fúvószenekari koncertek, valamint vasárnaponként reggelivel várjuk a hajlék nélkül élőket. Decemberben 120 csomagot osztottunk ki rászorulók számára.”- mondta el Benedek Zoltán, az Üdvhadsereg Debreceni Gyülekezetének vezetője.

Az Üdvhadsereg Debrecenben 2001-ben indította újra tevékenységét, azóta több támogató tevékenységet végez, az élelmiszercsomag-osztásokon túl. Imaesteket, melegétel osztást szervezet hajléktalanok számára, ruha- és cipő adományokat oszt ki több száz rászoruló család számára, nyári táboroztatást szervez rászoruló gyerekek részére. A helyi szolgálat része, hogy új gyülekezeteket is plántáljon, így segíti a debreceni misszió a hajdúnánási és a nyíracsádi kezdeményezéseket is, ahol már közel 50-60 ember jár rendszeresen a gyülekezetbe.

 Az eseményen készült képeket itt tudja megnézni.

Világosságra lehet találni sötétségben is ?

Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága…”

(János evangéliuma 8, 12.)

P1230013Január van. Már nincs karácsonyi díszkivilágítás, csak hideg és téli homály. Vágyunk ilyenkor a világosságra. Egy kis pislogó fényre. Ez jutott eszembe, amikor egy nehéz beszélgetésre vártunk, elég borús hangulatban. Még kicsit viccelődtünk is, hogy valaki odaállhatna a beszélgetők közé, mint egy lámpa, és amikor a beszélgetés kezdene rossz irányba haladni, átláthatatlanná válni, akkor KATT, felgyulladna a világosság, kitisztulna a kép, visszatérhetnénk a jó mederbe. Jó lenne egy ilyen lámpa… Szükség van rá, amikor a jelent elkeserítőnek, kilátástalannak érezzük, amikor a problémák áthatolhatatlan rengetegként állnak előttünk, amikor „ködös”, hogy mit várhatunk a jövőtől. És mindegy, hogy átmeneti otthonban vagyunk, épp a munkánkat veszítettük el, vagy az elkallódó gyermekünk miatt aggódjunk át az éjszakát, a sötétség üzenete ugyanaz: nincs segítséged, reménytelen a helyzeted!

Mielőtt feladnánk a küzdelmet, kapcsoljuk fel az élő „lámpát”. Az Úr Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok a világ világossága.” Ő nem azt ígéri, hogy eltűnik a probléma-rengeteg, út nyílik az előttünk tornyosuló akadály közepén, vagy láthatóvá válik az életutunk kanyart követő szakasza. De mennyivel másképp néz ki mindez az Úr Jézus jelenlétének világosságában! Az ijesztő reménytelenség helyett feltűnnek a lehetőségek, az akadályok mellett a tovább vezető utak. Az elveszített támaszok pótlásaként új kapaszkodókat láthatunk meg. Az elhagyatottság magánya helyett az Ő kitüntető társaságát élvezhetjük.

Hogy hol van a lámpakapcsoló? Egészen közel. Hiszen még tapogatóznunk sem kell a vaksötétben. Elég megszólalnunk, suttogva, vagy hangosan, akár némán kiabálva. Mert Ő megígérte:

„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.” Zsoltárok könyve 91,15.

Éljünk az Ő világosságában!

Országos férfitalálkozó Debrecenben

Az elmúlt hét szombatján a Debreceni Gyülekezet adott otthont egy férfias találkozásra, a magyarországi Üdvhadsereg gyülekezeteiből érkezett felnőtt hívő férfiak  számára. A találkozón mintegy 40 fő vett részt ,olyanok akik  az ország különböző pontjairól érkeztek bár, mégis megegyeztek abban,hogy egy cél felé haladnak.Valamennyien a helyi gyülekezet kedves, gondoskodó vendégszeretetét élvezték, az előadásokon kívül, lehetőség volt a kötetlen baráti beszélgetésekre is. A konferencia célja elsősorban az volt ,hogy bátorítsa, erősítse a jelenlévőket abban,hogy tartsanak ki tiszta életre való törekvésben.

A hitépítő gondolatok alapját Pál  Timóteushoz írt első levelének 2 rész 8 verse inspirálta : "Azt karom tehát,hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül."

Az előadásokat Andrew Morgan őrnagy, országos vezető valamint Cséki Győző és Vecsey Béla kapitányok, gyülekezeti lelkészek tartották.

A nap végén mindenki örömmel tért haza saját gyülekezetébe, megerősödve abban,hogy minden akadályt érdemes legyőzni annak érdekében, hogy imáink meghallgatásra találhassanak.

csoportkép

Az eseményen készült többi fotó megtekinthető ide kattintva

Családi Istentiszteleti nap Rákoscsabán az Üdvhadseregben

„Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt” 115.Zsoltár 13 csaladi IT Rakoscsaba 2014 januar (1)

Családi istentiszteletet tartottunk Rákoscsabán az Üdvhadsereg gyülekezetében. A Fény Háza Anyaotthonából érkeztek anyukák és gyermekek, valamint az Üdvhadsereg nyári táborában résztvevők közül is sokan eljöttek. A rendszeres gyülekezeti tagok is nagy érdeklődéssel követték a délelőtt programját.

A bevezető üdvözlő szavak után nagy örömmel láttuk, hogy a gyerekek és szüleik is bekapcsolódnak az éneklésbe. A közös imádság után a meghívott bábcsapat tette mozgalmassá, interaktívvá a délelőttöt. csaladi IT Rakoscsaba 2014 januar (4) A nap fénypontja a bábelőadás volt, amit a kicsik és nagyok egyaránt vártak. Egy tanulságos történetet láthattunk a szeretet, az önzetlenség fontosságáról. Egy nagyon jó hangulatú, Istentől megáldott délelőttöt tölthettünk együtt ezen a napon.     Képgaléria

Az igazi mosoly ajándék

39s

Gyülekezetünk katonái, barátai, lelkes kis csapata lépte át a Sarepta otthon küszöbét advent időszakában. Egy különleges vendéget vittünk ajándékként az otthon lakói számára.

Egy bohócot, aki egy kicsit más szemmel látta, tapasztalta a vidámságot, mint ahogy azt eddig megszokhatta.

23s

                                                                         Így vittük Jézus Krisztus szeretetét örömhírét azok közé, akik, mit sem sejtenek ebből a világból, a körülöttük zajló eseményekről. Csodálattal figyeltük, hallgattuk, ahogy igazi örömmel énekelték velünk a Krisztusról szóló énekeket gyerekek és felnőttek egyaránt.

Szinte könnyet kicsordítóak voltak a szívből jövő nevetések, érintések és az a gyermeki hit, ahogyan ők tudják és tapasztalják Isten valós ágát.  Azt gondolom az ajándékot nem is mi vittük igazán, hanem mi kaphattunk ajándékba Istentől egy olyan meghitt órát, ahol sok minden átértékelődik az emberben.

26s

Az eseményről készült teljes fotógaléria facebook oldalunkon megtekintető:

https://www.facebook.com/udvhadseregmagyarorszag

Segítségre az ünnepek elmúltával is szükség van

Karácsony elmúltával is ajándékcsomagokkal segít a nehéz sorsúaknak az Üdvhadsereg    januari csomagosztas jozsefvaros (2)

Az Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete együttműködésben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének VIII. kerületi tagszervezetével a leginkább rászoruló családoknak segít az évkezdésben. Terveik szerint – és rendelkezésre álló forrásaik keretéig -  idén minden hónapban megajándékozzák a kerületben élő nehéz sorsú embereket, mindig más körből választva ki azokat, akiknek a leginkább szüksége van tartós élelmiszerre. Az Üdvhadsereg a csomagosztást külföldi adományokból finanszírozza, a külön erre a célra elkülönített FOOD program elnevezésű alapból.

Az Üdvhadsereg nem csak tartós élelmiszer formájában segíti azokat, akiknek problémát okoz a napi, minőségi élelemhez való hozzájutás. Tíz év óta oszt ki minden héten 500 adag meleg ételt a Keleti pályaudvarnál a kerületi szervezet.

januari csomagosztas jozsefvaros (8)2014. január 19-én vasárnap volt az első evangelizáció idén, mely csomagosztással kiegészülve a lelki gondozás mellett 20 nagycsaládnak – így közel 100 embernek – nyújtott valós, élelmiszer formájában kiosztott segítséget.

A környéken élő nyugdíjasok, egyedülállók és más szempontból nehéz körülmények között élők is számíthatnak az Üdvhadsereg segítségére ebben az évben is. A Józsefvárosi Gyülekezet minden hónapban – együttműködésben a kerület más szociális ellátóival és civil szervezeteivel – meghívja csomagosztó evangelizációjára és figyelemmel követi sorsát a kerület rászoruló lakosainak.

januari csomagosztas jozsefvaros

képgaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.252701614904515.1073741842.142684465906231&type=3

A házasság hete a Rákoscsabai gyülekezetben

Közel 200 résztvevőt vonzott hétvégén a Házasság Hete rendezvénysorozat az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezetébe, amely egy épületben működik a Válaszút Háza Női Rehabilitációs Intézménnyel. Különleges módon hívta fel a figyelmet a házasságban rejlő értékekre az Üdvhadsereg. Randi Kávézót nyitott házaspárok részére, ifjúsági konferenciát szervezett a párválasztás előtt állóknak, sőt egy fáklyás felvonuláshoz is csatlakozott a házasságok megóvásáért.

Februárban sokat foglalkozunk a szerelem, párkapcsolat, házasság témákkal, így volt ez a Házasság Hete alkalmából rendezett előadásokon is, melyet a Keresztúr Baptista Gyülekezet, a Biblia Szól Egyház, az Omega Gyülekezet és az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezete szervezett a környékbeli lakosság számára. A szervezők felismerték, hogy a „boldogító igen” kimondásán innen és túl mennyi tennivaló vár még a párokra ahhoz, hogy a házasság valóban a boldogságot hozza életükbe.

07A péntek délutáni „Randi kávézón” rendhagyó módon találkozhattak egymással a házastársak, ahol lelki vezetést kaphattak és probléma-megoldási technikákat oszthattak meg egymással. Szombaton Uzsalyné Pécsi Rita Ph. D. tartott előadást „A nevelés az élet szolgálata” címmel a több, mint 100 fő felnőtt érdeklődő számára. Este a fiatalok kaphattak ízelítőt az értelmi és érzelmi intelligencia világából, szintén Pécsi Rita előadását hallgatva.

26

A jó hangulatú, humoros és szakmailag is nagyon érdekes előadásra Uzsayné Pécsi Rita, aki maga is négy gyermekes édesanya, a férjével együtt érkezett. Az előadás első részében arra mutatott rá, milyen fontos is érzelmi intelligenciánk személyiségünk fejlődésében, és a velünk született adottságok mindössze 20%-ban határozzák meg mivé válunk. Az oktatás aránytévesztésében általában csak azt a 20%-ot célozzák meg, amely a értelmi intelligenciánk része, pedig a tanultak alkalmazását és döntéseinket is csak az EQ „használatával” tudjuk sikeresen véghez vinni. A szakértő rávilágított arra a tényre, hogy érzelmi intelligenciánk fejlesztése azért fontos, mert kapcsolatainkat ez a készségünk nagymértékben meghatározza.

Az előadás második felében arról volt szó, hogy valójában „egymás kedvéért születtünk”, nem egyformák, de egyenrangúak vagyunk, és ha sikeres kapcsolatot szeretnénk, ne tekintsük egymást versenytársnak. Az Üdvhadsereg rendezvényére hatalmas érdeklődéssel jöttek el a kerületi és a környékbeli lakosok, hiszen az előadások alatt a gyermekek számára is biztosítottak megfelelő elfoglaltságot.

Az estéken készült képek galériáját facebook oldalunkon megtekintheti ide kattintva.

Ökumenikus imahét Rákoscsabán 2014

Az imahét célja a keresztény egység előmozdítása, a felekezetek közös imádság által. Az imahét január 20 és 26 között került megrendezésre kerületünk (XVII)  gyülekezeteiben, templomaiban. A Baptista, Katolikus, Görög katolikus, Üdvhadsereg, Református, Evangélikus testvérek gyűltünk össze, Isten előtt hordozva imádságban egymást. A hét témáját a kanadai keresztények készítették elő: Pál apostol első Korinthusi levelének 1 fejezet 13. verse adja                                            „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” [caption id="attachment_959" align="aligncenter" width="300"]Ökumenikus istentisztelet 2014 Lemberg utca Ökumenikus istentisztelet 2014 a Lemberg utcai imateremben[/caption]   Az első században a korinthusi gyülekezetet a viszálykodások osztották meg. Voltak, akik Pál követőjének mások Péter, Apollós, vagy Krisztus követőjének mondták magukat. Falakat húztak egymás közé és a testvéri közösség megszakadt. Az önzés, hatalmi harcok, pártoskodások jellemezték ezt a fiatal gyülekezetet. Pál apostol üzenete a ma emberének is érvényes. Az ember azóta sem változott, hasonló okok osztják meg a hívők közösségét.  Sokan azért hagyják el az egyházat. [caption id="attachment_960" align="alignright" width="200"]László Gábor baptista lelkész             László Gábor baptista lelkész[/caption]   A keresztényeknek újra egymásra kell találniuk, bocsánatot k érniük egymástól az évszázadokon keresztül okozott bántásokért. Ezzel nem a dogmáinkat, liturgiáinkat, hagyományainkat mossuk egybe, hanem megismerve egymást, párbeszédet folytatva egymással, örülni tudunk a kereszténységünk sokszínűségében. A legjobb út ehhez az imádság. Isten kegyelemére, szeretetére, bocsánatára szoruló, bűnös emberek vagyunk mindannyian és ez felekezetektől független. Mindannyian csakis Jézus Krisztus által kapunk bűnbocsánatot, örök életet. Hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk is lehetett vendég más egyháznál és szeretettel fogadtak minket a testvérek, és hálásak vagyunk, hogy ezt mi is viszonozhattuk, mint házigazdák.

Emlékek, értékek a 2013 évből

Mitől értékes a karácsonyi ajándék? Hogyan vigasztalhatom meg azt, akinek a szíve fáj? Hogyan segíthetek, hogy ne érezze magát magányosnak az, akinek egy barátja sincs? Ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg a „Válaszút Háza” szakmai teamjében, amikor terveztük az Ünnepi Programot lakóinknak.

P1070534

            Természetesen nagy volt a sürgés - forgás, s ez nem csak abban nyilvánult meg, hogy feldíszítettük az Otthont saját készítésű díszekkel, hanem érezhetően a szívek is nyitottabbá és érzékenyebbé váltak. A lakók szívéből előtört az a sok elrejtett emlék. Égett csirke szag, alkoholos leheletű férj, ijedt tekintetű gyermekek, utcán bolyongó fájdalom. A rettegés, ami újra és újra megjelent életük ajtaja előtt, s sokukat még ma is ostromolja. Félelem, hogy többé ne ismétlődhessen meg az átélt karácsonyi borzadály.

2013.12.21.-én este került sor a hivatalos karácsonyi ünneplésre. A lakók saját verssel készültek. Meghívhatták barátaikat, ismerőseiket is a műsorra majd az azt követő ünnepi vacsorára. Az együtt töltött idő nagyszerűen sikerült, a az ajándékokat is nagy örömmel fogadták mindannyian. Nem csak a lakók énekeltek profin – hála egy önkéntes énektanárnő segítségének, hanem egy önkéntes csapat is kedveskedett pár énekkel a lakóknak.

Amint egy – egy vers elhangzott, szívemben kavarogtak az emlékek az ének próbákról, a mézeskalács sütésről, amit dolgozók és lakók együtt készítettek, s arról, hogy mit élt át az a hölgy aki a verset szavalja. Az Ő szájukból máshogy csengtek a versek, életre keltek a dallamok! Igen, Jézus értünk is jött a Földre, s az örömhír nekem személyesen szól!

Szent este egy csupán pár hónapja az Intézményben dolgozó kolléganőm volt szolgálatban. Feszülten várta vajon mi fog történni? Hogyan telik majd az az este, amit az emberek általában a családtagjaik körében töltenek? Egy kedves lakó adta meg a kimondatlan kérdésre a választ. „Úgy kell felfogni a helyzetet, mintha itt a családtagunk lenne mindenki. Ahogy az Úr Jézus is mondta: Kik az én családom és kik az én testvéreim?” Természetesen ez a mondat lett a vezérfonala az esti áhítatnak.

20131221_UdvHadseregOtthon_Enekles_14

Befejezésül hadd mondjam el azt is, hogy hálásak vagyunk minden kedves adakozónak, aki megvette a lakók által készített ajándékokat, amiket a lakókkal együtt árusítottunk Rákoskeresztúr - központ piacán. Reméljük, hogy Isten továbbra is irgalmas és könyörülő Ura lesz az Intézménynek, az Üdvhadseregnek, így még sok ilyen fantasztikus Karácsonyt ünnepelhetünk együtt azokkal a hölgyekkel, akiket nem vár meleg otthon vagy család.

Kószó Zsanett szociális munkás

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk