Alapelveink

 

Röviden

Az Üdvhadsereg tagjai azon fáradoznak, hogy akik hozzájuk fordulnak segítségért, azok valamennyien testi, lelki és szellemi segítséget kapjanak egyszerre. Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül. Cselekedeteinkhez mércét a Biblia tanításai adnak. Életeszményünk az, amelyet Jézus Krisztus mutatott a világnak és tanítványainak.

 

Bővebben

Mi van a középpontban?

Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlanok.

Minden ember teljes egyéniségét figyelembe vevő támogatást nyújtunk az egészséges életvitel kialakításában, és ez irányú törekvéseinek minden lehetséges fórumon hangot adunk.

Elősegítjük, hogy az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljenek. Bátorítjuk őket, hogy Jézus Krisztusba vessék hitüket, és vele éljenek elkötelezett életet.


Hogyan működünk, mint szervezet?

Látható része vagyunk a keresztyén egyháznak., de hatókörünk túllép az egyházi helyszíneken. Több szociális intézményt működtetünk.

Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül.

A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket felelősségteljesen és hatékonyan használjuk fel.


Hol és hogyan kötelezzük el magunkat?

A jóért harcolunk. Mindenkor kiállunk a keresztyén értékek mellett. Óvjuk környezetünket, mert azt valljuk, hogy a természetet Isten teremtette.

A magyarországi Üdvhadsereg a nemzetközi Üdvhadsereg része. Részt veszünk abban a küzdelemben, amelyet az Üdvhadsereg a világban uralkodó egyensúlytalanságból fakadó nyomor ellen folytat.

A szociális problémák helyi, regionális és nemzeti szinten történő megoldásában megbízható partnere vagyunk a nyilvánosságnak.


Hogyan viszonyulunk egymáshoz?

Sokféle módon teljesítjük küldetésünket. Ebben egymást támogatjuk és nagyrabecsülésünket ki is fejezzük.

Az erősségeket és gyengeségeket, az örömöt és a szomorúságot az élet részének tekintjük. Mindenkit bátorító és értelmet teremtő közösségbe hívunk.

Óvjuk egészségünket: saját és embertársaink testi, szellemi és lelki épségét.

 

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk