Az Üdvhadsereg magyarországi múltja 

 

Röviden

Az Üdvhadsereg magyarországi történetének két fő szakasza van. Az egyik 1924-től, az első tisztek Budapestre érkezésétől 1949-ig tartott. 1949-ben a kommunista hatalom föloszlatta a magyar Üdvhadsereget. A második szakasz 1990-ben kezdődött. A rendszerváltás során vált lehetővé az újrakezdés, melyhez jelentős segítséget nyújtott a svájci Üdvhadsereg. Jelenleg 5 gyülekezet és 4 szociális intézmény ad keretet a nyomor és reménytelenség ellen harcoló Üdvhadseregnek hazánkban.

 

Bővebben

Milyen helyzetet talált az Üdvhadsereg Magyarországon?

 

Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg, elsőként Budapesten. Az I. világháborútól meggyötört és megcsonkított Magyarországon ekkor hatalmas volt a munkanélküliség, a nyomor, a kétségbeesés. Sok férfi keresett vigaszt az alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az öngyilkosságban. Nagy szükség volt tehát az Üdvhadsereg lélekmentő és nyomorenyhítő munkájára, amely hamarosan több magyar városban is megvalósult és kivirágzott.

 

 

Munkájuk nyomán, 1945-ig szerte az országban harminc segítő központ jött létre, amelyekben lelki és testi nyomorra egyaránt gyógyírt kaphattak azok, akik segítséget kértek. Gyülekezetei és szociális intézményei számtalan szerencsétlen embernek nyújtottak vigaszt és segítséget a II. világháború évei alatt és után is.

 


Miért szűnt meg Magyarországon az Üdvhadsereg?

Mivel az Üdvhadsereg a kommunista kormány alatt is aktívan folytatta evangelizációs munkáját, a politikai hatalom hamarosan nemkívánatosnak minősítette, minden vagyonától megfosztotta és 1949-ben betiltotta működését. Ám nem hiába imádkoztak és reménykedtek évtizedeken tagjai oly hosszú éveken át..

 


Mikor és hogyan indult újra az Üdvhadsereg munkája Magyarországon?

 

1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta munkáját hazánkban. 1990-ben kezdte újra szociális tevékenységét a szervezet, mellyel egy időben a kormány visszaszolgáltatta az Üdvhadseregnek a Dobozi utcai férfiotthon épületét, amelyet 1920-as években építettek, hogy az elesetteknek otthont biztosítsanak. A svájci Üdvhadsereg felügyelte az újraszervezést és svájci lelkipásztorok is megérkeztek Budapestre.

 

 

Az Üdvhadsereg újra indulás utáni első gyülekezete a VIII. kerületben, Dobozi utcában jött létre, majd ezt követően újabbak a VI. és a XVII. kerületekben is. 1994-ben az Üdvhadsereg bővítve szociális tevékenységét anyaotthont nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, majd három évvel később egy rehabilitációs női otthon is létrejött. 2001-ben új gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben, majd az első magyar tiszti iskola. 2006-ban Gyöngyösön is új gyülekezet jött létre. Napjainkra több száz támogató tagja van.

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk