Az Üdvhadsereg története a világban

 

Röviden 

Egy XIX. századi angol metodista lelkész lelkiismeret-furdalást érzett azért, mert nem tett eleget az ipari forradalom idején szörnyű körülmények között élő angliai munkásokért. A lelkiismeret-furdalásból hivatástudat, a prédikálásból és gyakorlati segítségnyújtásból szervezett lett. A lelkészt Wiliam Booth-nak, a szervezetet üdvhadseregnek hívták.

 

Bővebben

 

Milyen élmények vezettek Booth elköteleződéséhez?

 

Wiliam Booth fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a

mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült Királyságban.

1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth megtalálta Istentől rendelt küldetését.

 

Mi volt az "gyakorlati segítség", amely az Üdvhadsereget ma is jellemzi?

 

Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés

katonai terminológiát és egyenruhát használt a bűnnel, a nyomorral és elesettséggel szembeni hadviselésben. Mozgalmuk a társadalom megvetésével találkozott, és mégis látványosan növekedett.

 

Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött.

 

Mekkorára nőtt az Üdvhadsereg a XXI. századra?

 

Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.

 

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk