Vezetőink


A Magyarországi Üdvhadsereg vezetői

 

Bernhard Wittwer őrnagy

Az Üdvhadsereg magyarországi vezetője

1988 óta szolgálok az Üdvhadseregben, feleségemmel Reginával együtt már több, mint 21 éve vagyunk több gyülekezetben vezetők.

Két feladat vezetett engem a leendő Üdvhadsereg tisztek képzési területére.

Svájcban, Ausztriában és Magyarországon is szolgálhattam már az Üdvhadseregben. 2009-ben nevezetek ki Reginával együtt a Közép-Svájci Régióbeli vezetővé, 2015. július 1. óta pedig a Magyarországi Üdvhadsereg vezetői vagyunk.

Jézus Krisztusba vetett hitem meghatározza életemet és mindennapjaimat. Krisztusban találtam meg bűnöm és vétkeim bocsánatát. A Bibliával készülök fel a napra: naponta erőt merítek, útmutatást, segítséget, örömöt békességet és Istentől való megbecsülést kapok.

Vidám, kellemes és zenei érzékkel megáldott ember vagyok.

Az emberek akik ismernek, néha emlékeztetnek rá, hogy munka közben mosolyogjak.

    DSC 0350

 

Regina Wittwer őrnagy

Az Üdhadsereg magyarországi vezető helyettese

Vidám természetű vagyok, kedvelem a kreatív dolgokat, szeretek emberekkel beszélgetni, és mindent, ami az emberekhez kapcsolódik. Kapcsolatom Istennel számomra a legfontosabb, ami létezik. VELE szeretnék tölteni időt, és ŐT szeretném egyre jobban megismerni. Azért döntöttem az Üdvhadsereg mellett, mert itt nagyon sokféle módon szolgálhatok Istennek.

27 éve dolgozom férjemmel az Üdvhadseregben. Munkánk különböző helyzetekbe és helyekre vezetett minket. Valamikor könnyebb volt, és valamikor nehezebb. De épp a nem könnyű helyzetekben tanulhattam a legtöbbet. Ezek olyan helyzetek voltak, amelyek közelebb vittek engem Istenhez.

Két nagyszerű lányunk és egy kedves vejünk van.

 

    DSC 0324

 

 

Gyülekezeti/hadosztályi lelkészek/tisztek 

 

Benedek Zoltán hadnagy

Debreceni Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Budapesten születtem, és ott is nevelkedtem. 2009 óta házasságban élek feleségemmel, akivel közösen neveljük két gyermekünket. 2013 nyarán az Üdvhadsereg tisztjeinek avattak bennünket. Jelenleg a debreceni gyülekezetben végzünk tiszti szolgálatot.
Életünk fő célja, hogy hirdessük Krisztus feltámadásának örömüzenetét.

Benedek Zoltán

Benedekné Cséki Annabella hadnagy

Debreceni Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Benedek Annabella vagyok 25 éves.
Férjemmel és gyermekeinkkel Debrecenben élünk, a helyi gyülekezetben végzünk lelkipásztori szolgálatot.
2013 nyarán az Üdvhadsereg tisztjének avattak.
Fiatal lelkészként legfőbb célom, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessem, és ezáltal az elhívásomat betöltsem.

benedekné

Cséki Győző kapitány

Miskolci Gyülekezet/Hadosztály vezetője, börtönlelkész

2013 szeptemberétől a miskolci gyülekezet plántálását végezzük  feleségemmel, ami egy csodálatos kihívás számunkra.  Tizenhat éve hirdetem Jézus kegyelmét a magyarországi börtönökben.
Harminc éve boldog házasságban élek, két nagy lányom van és egy unokám.
Hiszem, hogy az evangélium által sokak megismerik Jézus Krisztus kegyelmét és szeretetét.

Cséki Győző

Cséki Marika kapitány

Miskolci Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Tizenkilenc éve ismertem meg Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak.
Két gyermek édesanyja és egy fiú unoka nagymamája vagyok.
Új területet és új lehetőséget kaptam Istentől az Ő országának építéséhez Miskolc városában.
Jó reménységgel nézek a jövő felé, mert hiszem, hogy Isten ma is munkálkodik az emberi szívekben.

Cséki Marika

Gazsó Andrea kapitány

Rákoscsabai Gyülekezet/Hadosztály vezetője

1998 óta hívott el Isten az Ő szolgálatára az Üdvhadseregben. Férjemmel az Üdvhadsereg Rákoscsabai gyülekezetének vagyunk a lelkészei, tisztjei. Isten három gyermekkel áldott meg Bennünket. Munkámban a múltban és jelenben is meghatározó a fiatalokkal való foglalkozás. Mivel én is fiatalon fogadtam el Jézus Krisztust megváltómként, ezért égető szükségét látom annak, hogy fiatalok mielőbb hozzanak döntést Krisztus mellett.
Nagyon szeretek énekelni és örömöm telik abban, hogy ezt Isten szolgálatában is használhatom.

Gazso Andi

Gazsó Gábor kapitány

Rákoscsabai Gyülekezet/Hadosztály vezetője

1997-től dolgozok az Üdvhadseregben. 2013 szeptemberétől az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezetét és katasztrófavédelmi szolgálatát vezetem. Korábban Józsefvárosban és az Üdvhadsereg Központi Irodájában szolgáltam.
Szeretem a zenét és nagy öröm számomra, ha másoknak segíthetek.

gazso gabor

Nagy Gábor hadnagy

Gyöngyösi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Gyöngyösön születtem, itt nevelkedtem és itt is élek feleségemmel és gyermekemmel. Hosszú és kanyargós út vezetett el addig, hogy mindennél nagyobb vágyat érezzek arra, hogy hirdessem Jézus Krisztus feltámadásának örömüzenetét.

2014. augusztusától vagyok a Gyöngyösi Gyülekezet és 2017. februárjától a Reménység Centrum vezetője. Nagy áldásnak tartom, hogy szülővárosomban szolgálhatok feleségemmel, mint Üdvhadsereg tiszt és itt tehetünk bizonyságot életünkkel Jézus Krisztus csodáiról, amiket az életünkben megtapasztaltunk. Várom, hogy megkeress, és Neked is elmondhassam: Jézus él!

nagygaborhadnagy 

Semes-Bogya Tibor címzetes kapitány

Terézvárosi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Semes-Bogya Tibor Ferencnek hívnak 2015.03.01-vel bíztak meg az Üdvhadereg Terézvárosi Gyülekezet vezetésével. Előtte 10 évig az Üdvhadsereg Férfi Otthon lelkigondozója, mentálhigiénés munkatársa, és szociális munkása voltam.
 1992-ben keresett meg Jézus Krisztus, és csodával meggyógyított. Megtértem, 13 évig szolgáltam, tanultam, dolgoztam, majd az Úr lehetőséget adott, hogy teljes időben szolgáljam szegény testvéreimet az Üdvhadsereg Szabadegyház keretén belül.  Amiért minden hála és dicsőség a mi Urunké, és Mennyei Édes Atyánkké egyedül. Gyülekezetünk nyitott mindenki felé, akit ide hoz az Úr. Szolgálatunk továbbra is a szeretetre éhes, szegény, kiszolgáltatott hajléktalan emberekhez szól elsősorban, de minden bűnös léleknek, akik szabadulni akarnak. Vagyis mindenkit várunk szeretettel Vasárnap 10-kor  a Józsefvárosi Gyülekezetben, a VI. kerület Bajnok utca. 25-ben.

semes bogya tibor

Vecsey Béla kapitány

Józsefvárosi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Béla

Vecsey Enikő kapitány

Józsefvárosi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Nem keresztény családba születtem. Férjemmel 27 éves házasok vagyunk, öt gyermekünk van.  Az Üdvhadseregben ismertem meg az Úr Jézust, mint személyes megváltómat. Tizenhat évig tartoztam, a Rákoscsabai gyülekezethez, először segítséget kérő megterhelt emberként, majd látogatóként, azután katonaként, néhány évvel később tiszti szolgálatra elhívott kadetként, és végül nyolc évig gyülekezetvezetőként.
Az Úr 2013-ban férjemmel együtt, új szolgálati területre küldött, a Józsefvárosi gyülekezetbe,  a következő Igét helyezve a szívemre: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (Mt 26.18) Ennek az elhívásnak a betöltésére helyezem a hangsúlyt szolgálatomban.
Különleges ajándékként élem meg az Üdvhadsereg Szivárvány bábcsoportjának vezetését, amelyben fiataljainkkal együtt szolgálunk, evangélizációs bábdarabokkal, Húsvétkor és karácsonykor iskolákban, nyáron táborokban, utcamisszióban, és ahová hívnak bennünket.

Enikő

Intézmények vezetői

 

Benedek Zoltán hadnagy

Debreceni Szociális Konyha /vezető

2013 óta dolgozom a Debreceni Üdvhadsereg Szociális konyháján. Hívő emberként fontosnak tartom, hogy az emberek felé ne csak szóban, hanem kézzel fogható tettekben is bemutassuk Isten szeretetét, törődését! William Booth ezt nagyon jól megfogalmazta, amikor azt mondta, hogy „leves, szappan, üdvösség.” Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy ilyen formában is képviselhetem, hirdethetem az Isten üzenetét! Jézus szavai megerősítenek ebben, amikor is azt mondja Máté evangéliuma 25 fejezetének 35 és 40 versében:  "Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom…" "…Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

 Benedek Zoltán

Győri Anna -Mária

Válaszút Háza

2008 júliusa óta dolgozom az Üdvhadsereg Válaszút Háza Integrált intézményben. Öröm számomra, hogy az Istenbe vetett hitemet nem kell különválasztanom a szakmai munkától, és olyan munkatársakkal dolgozhatok, akik hasonló értékek mentén szeretnének a klienseinknek segíteni.   Férjemmel 3 gyermeket nevelünk. Szeretek a családommal lenni, hobbim a kézműveskedés.

Jó erre emlékeztetni magam: "És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból." 1Kor.13,2-3.

Győri

Kun Hajnalka

Új Reménység Háza

Szociálpedagógusként az Üdvhadseregbe kaptam elhívást, ahol - a bibliai emberképet figyelembe véve - a teljes embernek kívánunk segítséget nyújtani: szellemiekben, lelkiekben és testiekben egyaránt.
Keresztény családba születtem, melyben generációkra visszamenően voltak élő hitű, újjászületett emberek. Gyermekkoromban, 9 évesen fogadtam el Jézus Krisztust személyes Megváltómnak.
Fontos számomra, hogy az életem alá legyen vetve Istennek, és Vele élő kapcsolatban legyek.
Férjem a zenei szolgálatban tevékenykedik, két fiúgyermekünk van.
Vezérigém: „Minden féltett dolognál jobban őrizd szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4,23.

Mali Eleonóra

Fény Háza

Mali Eleonóra vagyok, de te szólíts nyugodtan Dórinak.

Intézményt vezetek, segítek, szervezek, tervezek, koordinálok, delegálok, tanítok, írok, partner vagyok, elérhető vagyok.
Mindezt a szakmai tudásom, tapasztalatom, személyiségem és hitbeli meggyőződésem alapján teszem és végzem mindazon munkatársak, szakmai kollégák, testvérek és segítséget kérő édesanyák és gyermekeik között, akik körbevesznek nap mint nap.

Dóra

Nagy Gábor hadnagy

Reménység Centrum vezetője

Gyöngyösön születtem, itt nevelkedtem és itt is élek feleségemmel és gyermekemmel. Hosszú és kanyargós út vezetett el addig, hogy mindennél nagyobb vágyat érezzek arra, hogy hirdessem Jézus Krisztus feltámadásának örömüzenetét.

2014. augusztusától vagyok a Gyöngyösi Gyülekezet és 2017. februárjától a Reménység Centrum vezetője. Nagy áldásnak tartom, hogy szülővárosomban szolgálhatok feleségemmel, mint Üdvhadsereg tiszt és itt tehetünk bizonyságot életünkkel Jézus Krisztus csodáiról, amiket az életünkben megtapasztaltunk. Várom, hogy megkeress, és Neked is elmondhassam: Jézus él!

nagygaborhadnagy

Réz Ibolya

Új Kezdet Háza

2007. óta dolgozom az Üdvhadseregnél, eddig a Válaszút Háza Integrált intézményben intézményvezető helyettesi, majd 2010 szeptemberétől intézményvezetőként szolgáltam. Az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezetének a látogatója, majd katonája lettem. 2014. június közepétől az Új Kezdet Háza beindításán dolgozom. Reménység szerint, 2014 októberében megnyitja kapuit az Új Kezdet Háza és nagy segítség lesz a rászorulók számára.

 
Tóthné
   

 Központi Iroda - RHQ

 

Bán Katalin

Szociális igazgató

„Üdvhadsereges múltam” 16 évre tekint vissza, 1998-ban kezdtem a Fény Házában, mint családgondozó, majd később az intézményt vezettem kisfiam születéséig, 2011-ig.

2014 januárjában kaptam meghívást a szociális igazgatói pozíció betöltésére, melyet örömmel és szolgálatkész szívvel vállaltam.

Fontos számomra a családom és hivatásom közötti harmónia, egyensúly.”

ban katalin

Halmaghi Laura

Titkárságvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Hamilton

Gazdasági ügyintéző

 

hamilton

Tiszáné Gneth Gabriella

PR és projektvezető

2009 szeptembere óta vagyok az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország munkatársa. Munkaterületem egyrészt a hazai és európai forrásból megvalósuló kisebb és nagyobb projektek teljes lebonyolítása, másrészt szervezetem kommunikációjának kooordinálása.

Legfrissebb területem az adományszervezés, immár képzett fundraiserként igyekszem nemes feladataink elvégzéséhez minél szélesebb körű támogatást aktiválni.

Férjemmel és három gyermekünkkel osztom meg mindennapjaimat, kiváltságnak tartom, hogy van kiért és miért végigélni a napokat.

Hitem mottóját legjobban az alábbi szavak foglalják össze :

"A vidám szív a legjobb orvosság." Példabeszédek könyve 17 rész 22 vers

   

 

 

ADOMÁNYOZÁS

Írjon nekünk